Drodzy mieszkańcy okręgu,

W ostatnich tygodniach miał miejsce wybuch wulkanu na Fimmvörðuháls, więc dobrze jest omówić te ostatnie wydarzenia w świetle obecnej sytuacji.
Mieszkamy na terenie, na którym znajdują się trzy czynne wulkany: Katla, Eyjafjallajökull oraz Hekla. Są one różnego pochodzenia i dlatego sporządzono szczególne plany reagowania dla każdego wulkanu z osobna. W planach tych, które wyjaśnione są poniżej, bierze się pod uwagę najgroźniejsze ewantualności i dlatego wszyscy mieszkańcy terenów w okolicach Eyjafjallajökull musieli być ewakuowani po erupcji wulkanu, do momentu uzyskania dokładnych informacji dotyczących miejsca wybuchu oraz skali zagożenia. Plany reagowania mają na celu pomóc ludziom zachować spokój, więc można powiedzieć z całą pewnością, iż zdały one dobrze swój egzamin. Należy również zaznaczyć, iż istnieje mało wulkanów na świecie, które byłyby lepiej monitorowane przez najlepszych naukowców niż te, o których mowa tutaj. Poniżej znajdują się krótkie instrukcje i wskazówki dotyczące ewentualnego zagrożenia. Mam nadzieję, że informacje te są odpowiedzią na pytania, które z pewnością pojawiły się podczas ostatnich wydarzeń, oraz chciałbym również skierować Państwa do Jarosława Dudziaka w celu uzyskania bliższych informacji (email: jarek@hvolsskoli.is).
Z poszanowaniem
wójt Elvar Eyvindsson


Plan reagowania w przypadku erupcji następujących wulkanów: Katla, Eyjafjallajökull i Hekla.
Plany reagowania w przypadku erupcji wulkanu w Eyjafjallajökull czy Katla polegają na tym, aby w jak najkrótszym czasie ewakuować ludzi z terenów zagrożonych. W momencie rozpoczęcia erupcji mieszkańcy terenów zagrożonych otrzymują wiadomość telefoniczną o natychmiastowej ewakuacji. Dokonaliśmy szczegółowej organizacji dotyczącej miejsc, w których ewakuowani mają się zameldować i wszyscy ci mieszkańcy zostali o tym powiadomieni. Większość mieszkańców Landeyjar, Fljótshlíð i Eyjafjöll musi podporządkować się ewakuacji, natomiast mieszkańcy Hvolsvöllur oraz innych terenów nie muszą opuszczać swoich domów, nawet jeśli mamy do czynienia z wybuchem wulkanu w Eyjafjallajökull czy Katla. Ponadto nie istnieje konieczność ewakuacji w przypadku erupcji Hekli.

Inne zagrożenia:
Zatrucie gazem – Istnieje pewne zagrożenie zatrucia gazem po wystąpieniu erupcji w okolicznych dolinach, oraz tam, gdzie następuje spływ lawy.
Opady popiołu – Przy wybuchu wulkanu mogą wystąpić opady popiołu. Występują one w różnych rozmiarach i mają rozmaity wpływ na nasze środowisko. Ogromne znaczenie ma tu kierunek wiatru. W przypadku zauważenia opadu popiołu wulkanicznego należy przestrzegać następujących zaleceń: zamknąć okna, zabezpieczyć delikatne urządzenia, chronić oczy oraz narządy oddechowe w przypadku przebywania na zewnątrz.
Błyskawice – Podczas erupcji wulkanu istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia błyskawic w dymie wulkanicznym w promieniu do 40 km od krateru wulkanu. Mieszkańcy okolic wulkanicznych proszeni są o pozostanie wewnątrz pomieszczeń zamkniętych.
Woda pitna – Zwykle istnieje bardzo małe (bądź wcale) zagrożenie spowodowane skażeniem wody pitnej. Mimo to prowadzone są na bieżąco badania wody pitnej oraz mieszkańcy mający obawy mają również możliwość przekazania próbek wody pitnej w celu przeprowadzenia ekspertyzy.
Trzęsienie ziemi – Wraz z erupcją wulkanów występują małe trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi „Suðurlandsskjálftarnir,“ które miały miejsce na południu Islandii w 2000 i 2007 roku, nie mają związku z erupcją wulkanów, lecz z tarciem płyt tektonicznych, które znajdują się pod Islandią. Wszelkie ogólne informacje dotyczące reagowania na trzęsięnie ziemi można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Obrony Cywilnej Naczelnego Komisariatu Policji Islandzkiej www.almannavarnir.is
  
W Islandii należy spodziewać się klęsk żywiołowych. Bądźmy czujni i mądrzy! Dobrze jest mieć przygotowany przenośny odbiornik radiowy z długimi falami, latarkę, zapasowe baterie, gaśnicę, apteczkę oraz ubranie ochronne. W wypadku zagrożenia radio przekazuje informacje i instrukcje dotyczące planu reagowania.

Na stronie internetowej Wydziału Obrony Cywilnej Naczelnego Komisariatu Policji Islandzkiej można znaleźć informacje dotyczące reagowania na wypadek trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, pojawienia się błyskawic i.in. www.almannavarnir.is.