07.03.2017

Hvolsskóli auglýsir lausa stöðu fyrir haustið 2017

Hvolsskóli auglýsir eftir umsjónarkennara í 1. bekk fyrir haustið 2017

Starfshlutfall er 70-100%.

Menntunarkröfur:

B.Ed. gráða og heimild til kennslu í grunnskóla.

Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði og metnað fyrir starfi sínu. Hann þarf einnig að hafa gott vald á íslenskri tungu, vera við góða heilsu, vera jákvæður og tilbúinn að starfa eftir þeim stefnum og gildum sem eru í Hvolsskóla. Þekking og reynsla til lestrarkennslu er mikilvæg á þessu aldursstigi.

Starfssvið:

·     Umsjón með bekk/nemendahóp með þeim skildum sem á því starfi hvíla.

·     Kennsla faggreina á yngsta stigi.

·     Lestrarkennsla er mikilvægur þáttur.

·     Samskipti við foreldra.

·     Seta í teymum/nefndum eftir því sem við á.

Fylgigögn með umsókn:

Ferilskrá:

·     Upplýsingar um menntun – leyfisbréf.

·     Upplýsingar um fyrri störf.

·     Upplýsingar um meðmælendur.

Hvolsskóli er grunnskóli í Rangárþingi eystra. Þar eru um 230 nemendur í 1.-10. bekk og eru um 45 % þeirra að koma með skólabíl á morgnana. Skólinn starfar undir merkjum Uppeldis til ábyrgðar, ART og er bæði Grænfánaskóli og Heilsueflandi grunnskóli. Frekari upplýsingar er að finna á heimsíðu skólans:www.hvolsskoli.is

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 488 4240 eða á netfanginu skolastjori@hvolsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2017 og skulu umsóknir berast á skrifstofu skólans eða á netfangið skolastjóri@hvolsskoli.is ásamt umbeðnum fylgigögnum.

Til baka

Myndir með frétt